Rezultati pretraživanja

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Garaža Oznake 80 zk 6265 09-05-2021

 • : 144.000,00 HRK (19.200,00 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina-III oglas- Zemljište zk.ul.br. 1006 09-05-2021

 • : 48.000,00 HRK (6.400,00 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Zemljište zk.ul.br. 1504 09-05-2021

 • : 50.300,00 HRK (6.706,67 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Zemljište zk.ul.br. 1180 09-05-2021

 • : 49.000,00 HRK (6.533,33 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- ŠUMA z.k. ul. br. 631 09-05-2021

 • : 963.000,00 HRK (128.400,00 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

Banner

Delta Vijun d.o.o.
Fiskalna blagajna
Prijevoz Nini

Copyright © 2012 stecajevi.com Sva prava pridrzana Uredan XHTML | Uredan CSS                                                      www.fiskalna-blagajna.net | www.deltavijun.hr | www.stecajevi.hr