Rezultati pretraživanja

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- zemljišta zk.ul.br. 1770 1604 1703 08-03-2021

 • : 1.384.300,00 HRK (184.573,33 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

stečajna masa iza KALBON INTERNATIONAL d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - KALBON INTERNATIONAL d.o.o. u stečaju 08-03-2021

 • : 119.200,00 HRK (15.893,33 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : pismeno
 • ponudu dostaviti: Marko Marić, Petrinjska 59a, 10000 Zagreb
 • rok za slanje ponude: 23-03-2021
 • datum otvaranja ponuda: 29-03-2021

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - VIII Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju 01-03-2021

 • : 5.718.000,00 HRK (762.400,00 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : pismeno
 • ponudu dostaviti: odv. Rajka Jagmarević, J. Dalmatinca 7, 10000 Zagreb
 • rok za slanje ponude: 31-05-2021

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište zk.ul.br. 1006 15-02-2021

 • : 48.000,00 HRK (6.400,00 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište zk.ul.br. 3355 15-02-2021

 • : 18.400,00 HRK (2.453,33 EUR)
 • predmet prodaje: nekretnine
 • : usmeno
 • : E-dražba FINA
 • : FINA
 • datum ročišta: ,

Banner

Delta Vijun d.o.o.
Fiskalna blagajna
Prijevoz Nini

Copyright © 2012 stecajevi.com Sva prava pridrzana Uredan XHTML | Uredan CSS                                                      www.fiskalna-blagajna.net | www.deltavijun.hr | www.stecajevi.hr