Detaljni podaci

Oglasi

TT AUTO d.o.o. u stečaju, Hrvatska TT AUTO d.o.o. u stečaju Pokretnina II

TT AUTO d.o.o. u stečaju, Hrvatska TT AUTO d.o.o. u stečaju Pokretnina I

TT AUTO d.o.o. u stečaju, Hrvatska TT AUTO d.o.o. u stečaju Nekretnina I

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska 2Nekretnina - II Oglas - Voćnjak zk 3385 (rd.br.142)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Garaža E73 GO78

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Garaža E85 GO90

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - IV Oglas - Garaža GO48 E45

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Garaža GO48 E45

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Garaža GO48 E45

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Garaža GO48 E45

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - XI Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Garaža i dvorište E151 A39

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Zemljište z.k.ul. 286

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Zemljište z.k.ul. 3356

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Zemljište z.k.ul. 3118

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Zemljište z.k.ul. 3354

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Zemljište z.k.ul. 1382

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Zemljište (zk.ul.br. 2581)

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - X Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska PRIMA AQUA XI oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade, Plaški

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Garaža i dvorište E151 A39

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Zemljište z.k.ul. 286

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Zemljište z.k.ul. 3356

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Zemljište z.k.ul. 3118

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Zemljište z.k.ul. 3354

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Zemljište z.k.ul. 1382

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Zemljište (zk.ul.br. 2581)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Zemljište zk.ul.br. 1504

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Zemljište zk.ul.br. 1180

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - IX Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - IV Oglas - Livada z.k. uložak 3358

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska PRIMA AQUA X oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade, Plaški

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Garaža i dvorište E151 A39

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Zemljište z.k.ul. 286

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Zemljište z.k.ul. 3356

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Zemljište z.k.ul. 3118

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Zemljište z.k.ul. 3354

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Zemljište z.k.ul. 1382

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Garaža Oznake 80 zk 6265

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina-III oglas- Zemljište zk.ul.br. 1006

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Zemljište zk.ul.br. 1504

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Zemljište zk.ul.br. 1180

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- ŠUMA z.k. ul. br. 631

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Zemljište (zk.ul.br. 2581)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Voćnjak zk 3385

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Livada z.k. ul. 3057

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - Livada z.k. uložak 3358

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - III Oglas - LIVADA kčbr. 3834

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska PRIMA AQUA VII oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade, Plaški

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- ORANICA z.k. ul. 2301

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- ŠUMA z.k. ul. br. 631

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- zemljišta zk.ul.br. 1770 1604 1703

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - VIII Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište zk.ul.br. 1006

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište zk.ul.br. 3355

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište zk.ul.br. 1504

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište zk.ul.br. 1180

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska PRIMA AQUA VI oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade, Plaški

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska NIVA I oglas- Spremište oznake SP17

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska NIVA I oglas- Spremište oznake SP16

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska PRIMA AQUA V oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade, Plaški

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Livada z.k. ul. 3057 (rd.br.128)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - Livada z.k. uložak 3358 (rd.br. 127)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - II Oglas - LIVADA kčbr. 3834 (rd.br. 126)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska NIVA I oglas- Spremište jurkoviceva z.k.č. br. 2501/9

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska PRIMA AQUA IV oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade, Plaški

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska NIVA IV oglas- Garaža (E-63) PMO67

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-63) PMO67

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- PAŠNJAK zk.ul.br. 1125

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- ORANICA z.k. ul. 2301

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- ŠUMA z.k. ul. br. 631

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- zemljišta zk.ul.br. 1770 1604 1703

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Poslovni prostor PP.6 E-164

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište z.k. ul. 1880

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 3221

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 1922

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 3234

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 2573

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 1006

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 3355

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 1504

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište zk.ul.br. 1180

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-63) PMO67

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - VII Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Livada

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - Livada

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I Oglas - LIVADA

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Građevinsko zemljište Jastrebarsko

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Zemljište Jastrebarsko

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Zemljište Jastrebarsko

PRIMA AQUA d.d.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Građevinsko zemljište i poslovne zgrade

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-63) 67

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Pašnjak Luka Šipan

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Oranica Jalševec

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Oranica Demerje

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - VI Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju

RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju, Hrvatska Nekretnina - V Oglas - RATIO B.C. d.o.o.- u stečaju

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Poslovni prostor 7929/2

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Građevinsko zemljište Jastrebarsko

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Građevinsko zemljište Jastrebarsko

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište Jastrebarsko

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Građevinsko zemljište 3912/1

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište Jastrebarsko

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Poslovni prostor 7929/2

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Građevinsko zemljište Novalja 1838/270

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Građevinsko zemljište Novalja 1838/196

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Građevinsko zemljište Jastrebarsko zk.ul.br. 3389

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Građevinsko zemljište Jastrebarsko zk.ul.br. 1217

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište Jastrebarsko zk.ul.br. 2543

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Građevinsko zemljište 3912/1

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište Jastrebarsko z.k.č.br. 3909

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Građevinsko zemljište 3948/1

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- XII oglas- Garaža (E-6) GO37

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-17) PMG-130

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-15) PMG-128

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-14) PMG-127

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-12) PMG-125

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-7) PMG-120

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-66) PMG35

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- XI oglas- Garaža (E-6) GO37

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Poslovni prostor (E-44) br.113

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Spremište (E-45) br.64

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-144) GO150

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-142) GO148

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-141) GO147

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-140) GO146

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-139) GO145

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-137) GO143

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-136) GO142

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-134) GO140

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-133) GO139

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-130) GO136

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-138) GO144

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-124) GO130

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-119) GO125

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-112) GO117

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-108) GO113

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-100) GO105

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-101) GO106

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-103) GO108

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-111) GO116

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-110) GO115

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-109) GO114

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-127) GO133

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-126) GO132

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-125) GO131

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-115) GO120

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-106) GO111

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-107) GO112

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-113) GO118

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-116) GO121

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- X oglas- Garaža (E-6) GO37

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IX oglas- Garaža (E-6) GO37

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- VIII oglas- Garaža G.37 (E-6)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-74) GO79

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-79) GO84

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-80) GO85

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-82) GO87

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-83) GO88

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-84) GO89

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-99) GO104

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-93) GO98

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-89) GO94

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-97) GO102

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-96) GO101

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža (E-95) GO100

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-144) GO150

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-142) GO148

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-141) GO147

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-140) GO146

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-139) GO145

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-137) GO143

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-136) GO142

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-134) GO140

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-133) GO139

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-130) GO136

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-138) GO144

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-124) GO130

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-120) GO126

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-119) GO125

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-118) GO123

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-112) GO117

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-108) GO113

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-100) GO105

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-101) GO106

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-102) GO107

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-103) GO108

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-111) GO116

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-110) GO115

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-109) GO114

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-129) GO135

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-128) GO134

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-127) GO133

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-126) GO132

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-125) GO131

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-115) GO120

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-106) GO111

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-107) GO112

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-113) GO118

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-116) GO121

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- VII oglas- Garaža (E-6) GO37

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-75) GO44

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-70) GO39

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-76) GO45

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-54) GO26

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-67) GO36

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-69) GO38

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-38) GO10

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-37) GO9

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-47) GO19

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-46) GO18

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-51) GO23

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-55) GO27

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-56) GO28

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-57) GO29

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-58) GO30

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-137) GO106

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-140) GO109

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-142) GO111

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-144) GO113

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-143) GO112

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-145) GO114

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-147) GO116

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-148) GO117

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-114) GO83

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-16) GO129

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-13) GO126

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-33) GO5

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-8) GO121

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-36) GO8

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-115) GO84

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-116) GO85

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-117) GO86

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-118) GO87

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-136) GO105

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-84) GO53

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-104) GO73

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- VI oglas- Garaža PMG 131 (E-18)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- VI oglas- Garaža G.37 (E-6)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-72) GO77

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-73) GO78

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-74) GO79

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-79) GO84

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-80) GO85

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-82) GO87

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-83) GO88

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-84) GO89

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-85) GO90

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-86) GO91

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-88) GO93

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-99) GO104

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-98) GO103

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-94) GO99

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-93) GO98

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-92) GO97

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-91) GO96

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-90) GO95

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-89) GO94

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-97) GO102

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-96) GO101

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Garaža (E-95) GO100

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-144) GO150

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-142) GO148

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-141) GO147

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-140) GO146

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-139) GO145

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-137) GO143

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-136) GO142

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-134) GO140

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-133) GO139

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-130) GO136

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-138) GO144

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-124) GO130

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-120) GO126

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-119) GO125

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-118) GO123

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-112) GO117

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-108) GO113

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-100) GO105

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-101) GO106

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-102) GO107

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-103) GO108

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-111) GO116

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-110) GO115

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-109) GO114

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-129) GO135

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-128) GO134

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-127) GO133

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-126) GO132

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-125) GO131

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-115) GO120

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-106) GO111

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-107) GO112

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-113) GO118

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža (E-116) GO121

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Zemljište Zaprešić

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- Zemljište Jastrebarsko

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Garaža PMG 140 (E-27)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Garaža PMG 139 (E-26)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- V oglas- Garaža PMG 131 (E-18)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- V oglas- Garaža G. 37 (E-6)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Garaža 141 (E-28)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža PMG 140 (E-27)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Garaža PMG 139 (E-26)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Garaža PMG 138 (E-25)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Garaža PMG 131 (E-18)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- IV oglas- Garaža G.37 (E-6)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- II oglas- PMG 141 (E-28)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- III oglas- Spremište 81 E186

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Poslovni Prostor 2

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E71 GO76

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E72 GO77

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E73 GO78

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E74 GO79

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E76 GO81

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E77 GO82

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E78 GO83

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E79 GO84

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E80 GO85

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E81 GO86

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E82 GO87

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E83 GO88

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E84 GO89

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E85 GO90

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E86 GO91

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E87 GO92

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E88 GO93

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E99 GO104

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E98 GO103

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E94 GO99

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E93 GO98

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E92 GO97

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E91 GO96

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E90 GO95

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E89 GO94

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E97 GO102

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina- I oglas- Garaža E96 GO101

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska Nekretnina - I oglas- Garaža 100

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnine - Garaža(E25)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnine - Garaža(E18)

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnine - Garaža(E6)

ŠIMECKI-TRGOVINA d.o.o. u stečaju, Hrvatska Oglas o prodaji Poslovni prostor 2. FINA

ŠIMECKI-TRGOVINA d.o.o. u stečaju, Hrvatska Oglas o prodaji nekretnine - FINA

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska V. oglas - Poslovni prostor

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska IV. oglas - Poslovni prostor

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnine - Garaža i parking

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska III. oglas - Poslovni prostor

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska II. oglas - Nekretnine - Poslovni prostor

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnine - Poslovni prostor

NIVA INŽENJERING d.o.o. u stečaju, Hrvatska III. oglas - Nekretnine - Garaža

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska III oglas - Nekretnine - Zemljište

BAHUN d.o.o. u stečaju, Hrvatska II oglas - Pokretnine

MAR MARCELA d.o.o. u stečaju, Hrvatska III. oglas - Nekretnine

BAHUN d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Pokretnine

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska V. Oglas - Nekretnina, hala

GRAĐENJE PETKOVIĆ d.o.o. - u stečaju, Hrvatska VI. oglas - Poslovni prostor, garaža

GRAĐENJE PETKOVIĆ d.o.o. - u stečaju, Hrvatska V. oglas - Poslovni prostor, garaža

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska IV. oglas - Nekretnine - poslovna zgrada

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska VIII. Oglas - Nekretnine

Dizajn centar AAG d.o.o. u stečaju, Hrvatska III javna dražba - Nekretnine

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska III. oglas - Nekretnine - poslovna zgrada

ŠIMECKI-TRGOVINA d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas, porostor u Čakovcu

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska II oglas - Nekretnine - Zemljište

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska VIII. oglas - Strojevi za izradu namještaja

Biber gradnja d.o.o. u stečaju, Hrvatska 4 Javna dražba - Nekretnina

GRAĐENJE PETKOVIĆ d.o.o. - u stečaju, Hrvatska V. oglas - Poslovni prostor, garaža

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska II. oglas - Nekretnine - poslovna zgrada

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska VII. oglas - Strojevi za izradu namještaja

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska VI. oglas - Strojevi za izradu namještaja

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska I oglas - Nekretnine - Zemljište

GRAĐENJE PETKOVIĆ d.o.o. - u stečaju, Hrvatska IV. oglas - Poslovni prostor, garaža

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska VII. oglas - Proizvodni pogon

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska VI. oglas - Poslovni prostor

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnine - poslovna zgrada

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska V. oglas - Strojevi za izradu namještaja

GRAĐENJE PETKOVIĆ d.o.o. - u stečaju, Hrvatska III. oglas - Poslovni prostor, garaža

Biber gradnja d.o.o. u stečaju, Hrvatska 3 Javna dražba - Nekretnina

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska IV. oglas - Strojevi za izradu namještaja

KOZINA d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Zaliha robe

TOP PROJEKT d.o.o. u stečaju, Hrvatska V. oglas - Nekretnine - Stan 77,26m2

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska VI. oglas - Proizvodni pogon

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska VI. oglas - Nekretnina - Poslovni prostor

Dizajn centar AAG d.o.o. u stečaju, Hrvatska Lokal u Ilici, Zagreb - I dražba

TOP PROJEKT d.o.o. u stečaju, Hrvatska IV. oglas - Nekretnine - Stan 77,26m2

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska III. oglas - Strojevi za izradu namještaja

Biber gradnja d.o.o. u stečaju, Hrvatska 2 Javna dražba - Nekretnina

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska V. oglas - Nekretnina - Poslovni prostor

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska V. oglas - Proizvodni pogon

TOP PROJEKT d.o.o. u stečaju, Hrvatska III. oglas - Nekretnine - Stan 77,26m2

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska II. oglas - Strojevi za izradu namještaja

Biber gradnja d.o.o. u stečaju, Hrvatska Javna dražba - Nekretnina

TOP PROJEKT d.o.o. u stečaju, Hrvatska Druga usmena javna dražba - Stan

TEHNOPANELI d.o.o. u stečaju, Hrvatska Pokretnine - Strojevi za izradu namještaja

TOP PROJEKT d.o.o. u stečaju, Hrvatska Usmena javna dražba - Stan

GRAĐENJE PETKOVIĆ d.o.o. - u stečaju, Hrvatska I. oglas - Poslovni prostor, garaža

Stan, Zagreb, Kneza Mislava

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska IV. oglas - Nekretnina - Poslovni prostor

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska IV. oglas - Proizvodni pogon

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska III. oglas - Nekretnina - Poslovni prostor

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska III. oglas - Proizvodni pogon

TOP PROJEKT d.o.o. u stečaju, Hrvatska II. oglas - Nekretnine - Stan 77,26m2

TOP PROJEKT d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. Oglas - Nekretnine - Stan

GRMA d.o.o. u stečaju, Hrvatska III. oglas - Nekretnine

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska II. oglas - Proizvodni pogon

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska II. oglas - Nekretnina - Poslovni prostor

GRMA d.o.o. u stečaju, Hrvatska II. oglas - Nekretnine

GRMA d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnine

ARGA d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - Brodice - jedrilice

FIT SPORT d.o.o., Hrvatska I. oglas - Automobil Volvo c70

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska I. oglas - Nekretnina - Poslovni prostor

FIT SPORT d.o.o., Hrvatska I. oglas - Pokretnine

Imont d.o.o. - u stečaju, Hrvatska I. oglas - Proizvodni pogon

Ining d.o.o. u stečaju, Hrvatska III. oglas - nekretnine

Ining d.o.o. u stečaju, Hrvatska II. oglas - nekretnine

Ining d.o.o. u stečaju, Hrvatska I. oglas - nekretnine

stečajni upravitelj

Rajka Jagmarević


 * *

Copyright © 2012 stecajevi.com Sva prava pridrzana Uredan XHTML | Uredan CSS                                                      www.fiskalna-blagajna.net | www.deltavijun.hr | www.stecajevi.hr