Rezultati pretraživanja

MBC PROM d.o.o. u stečaju, Hrvatska MBC PROM d.o.o. u stečaju 26-04-2024

 • predmet prodaje: nekretnine
 • : pismeno
 • ponudu dostaviti: Ponude se imaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Marko Marić, Petrinjska 59a, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za predmet MBC PROM d.o.o. u stečaju„ do 10.05.2024
 • rok za slanje ponude: 10-05-2024

TT AUTO d.o.o. u stečaju, Hrvatska TT AUTO d.o.o. u stečaju Pokretnina II 13-11-2023

 • predmet prodaje: pokretnine
 • : pismeno
 • ponudu dostaviti: odv. Rajka Jagmarević, J. Dalmatinca 7, 10000 Zagreb
 • rok za slanje ponude: 27-11-2023

TT AUTO d.o.o. u stečaju, Hrvatska TT AUTO d.o.o. u stečaju Pokretnina I 18-10-2023

 • predmet prodaje: pokretnine
 • : pismeno
 • ponudu dostaviti: Rajka Jagmarević, J. Dalmatinca 7, 10000 Zagreb
 • rok za slanje ponude: 02-11-2023

TT AUTO d.o.o. u stečaju, Hrvatska TT AUTO d.o.o. u stečaju Nekretnina I 18-10-2023

 • predmet prodaje: nekretnine
 • : pismeno
 • ponudu dostaviti: odv. Rajka Jagmarević, J. Dalmatinca 7, 10000 Zagreb,
 • rok za slanje ponude: 02-11-2023

ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju, Hrvatska ENERGO EXPERT d.o.o. u stečaju- VI. Oglas 21-10-2022

 • predmet prodaje: nekretnine
 • : pismeno
 • ponudu dostaviti: Anamarija Murtezani, Sunčane Škrinjarić 1, 10000 Zagreb
 • rok za slanje ponude: 21-11-2022

Banner

Delta Vijun d.o.o.
Fiskalna blagajna
Prijevoz Nini

Copyright © 2012 stecajevi.com Sva prava pridrzana Uredan XHTML | Uredan CSS                                                      www.fiskalna-blagajna.net | www.deltavijun.hr | www.stecajevi.hr